27 вересня 2021 року ter_stom@umsa.edu.ua (0532) 56-12-37 Мапа сайту

Ніколішина Елла Вячеславівна

кандидат медичних наук, доцент

відповідальна за лікувально-консультативну роботу кафедри терапевтичної стоматології

Лікувально-консультативну та профілактичну роботу на кафедрі виконують чотири доктори медичних наук (два з них – професори), п'ятнадцять кандидатів медичних  наук (вісім з них – доценти). Постійно проводиться прийом стоматологічнх пацієнтів, як на базі кафедри, так і хворих в стаціонарних відділеннях лікувальних закладів міста.

Лікувально-консультативна робота співробітників кафедри проводиться на базі КП “Полтавський обласний центр стоматології — стоматологічна клінічна поліклініка” в чотирьох клінічних залах (№ 101, 103, 104, 105), які мають 25 робочих місць лікаря-стоматолога, оснащених сучасними стоматологічними установками.

Основними напрямками лікувальної роботи співробітників кафедри є діагностика, лікування  та профілактика захворювань зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота із застосуванням відомих сучасних технологій та розробка й впровадження власних науково обґрунтованих підходів курації стоматологічних пацієнтів із зазначеною патологією. Пріоритетним напрямком лікарської діяльності викладачів є профілактичний.

У 2020 році видано 13 інформаційних листів.

 1. Спосіб лікування дисбактеріозу порожнини роту при мікст-інфекції / Т.О. Петрушанко, Е.В.Ніколішина, Н.М. Іленко, А.В. Марченко, І.Ю. Литовченко // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Вип.11, «Стоматологія». - №44 - 2020. – 3 с.
 2. Спосіб лікування десквамативного глоситу при патології шлунково-кишкового тракту / Т.О.Петрушанко, Т.О. Девʼяткіна, І.Ю. Литовченко, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, А.В. Марченко, С.Ю. Чечотіна //  Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Вип.5, «Стоматологія». - №33 - 2020. – 3 с.
 3. Спосіб лікування гінгівіту в ортодонтичних хворих / І.Ю. Литовченко, Т.О. Петрушанко, Т.О.Девʼяткіна, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, С.Ю. Чечотіна // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Вип.8, «Стоматологія». - №41 - 2020. – 3 с.
 4. Спосіб лікування атопічного хейліту / Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, Т.О. Петрушанко, І.Ю.Литовченко // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Вип.10, «Стоматологія». - №43 – 2020. – 3 с.
 5. Спосіб лікування виразково-некротичного гінгівіту / І.Ю. Литовченко, І.Ю. Попович, Т.О.Петрушанко, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Вип.7, «Стоматологія». - №35 – 2020. – 3 с.
 6. Консервативний метод лікування пульпіту із застосуванням цитратного буферу / О.П.Костиренко, Т.Д. Бублій // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Вип.4, «Стоматологія». - №32 – 2020. – 3 с.
 7. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту / Т.О. Петрушанко, Т.М. Мошель, О.В.Ганчо // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Вип.6, «Стоматологія». - № 34 – 2020. – 3 с.
 8. Спосіб комплексного лікування пародонтозу / Т.О. Девʼяткіна, І.Ю. Литовченко, Т.О. Петрушанко, Н.М. Іленко, С.Ю. Чечотіна, Е.В. Ніколішина // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Вип.64 «Стоматологія». - № 150 – 2020. – 3 с.
 9. Спосіб ремінералізуючої терапії при флюорозі зубів / Е.В. Ніколішина, Т.О. Петрушанко, Н.М. Іленко, А.В. Марченко, К.С. Непорада, І.Ю. Литовченко, І.А. Ніколішин // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Вип.64, «Стоматологія». - № 152 – 2020. – 3 с.
 10. Спосіб усунення гіпереітезії на етапах препарування вітальних зубів / В.М. Дворник, Н.М. Іленко, Н.О. Рябушко, І.Ю. Попович, І.Ю. Литовченко, І.А. Ніколішин, А.В. Лемешко // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Вип.64, «Стоматологія». - № 155 – 2020. – 3 с.
 11. Спосіб лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту / Т.О. Девʼяткіна, І.Ю. Литовченко, С.Ю. Чечотіна, Т.О. Петрушанко, Е.В. Ніколішина, Н.М. Іленко // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Вип.64, «Стоматологія». - № 151 – 2020. – 3 с.
 12. Спосіб усунення гіперестезії після вибілювання зубів / Е.В. Ніколішина, Т.О. Петрушанко, А.В. Марченко, К.С. Непорада, І.Ю. Литовченко, Н.М. Іленко, І.А. Ніколішин // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Вип.64, «Стоматологія». - № 153 – 2020. – 3 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2020 році на кафедрі розроблено і впроваджено в практику охорони здоров’я 11 розробок, на які отримано патент України на корисну модель:

 1. Пат. 139875 МПК (2020.01) А61К 31/33 (2006.01) А61К 33/00. Спосіб лікування захворювань тканин пародонта / М.І. Скрипник, К.С. Непорада, Т.О. Петрушанко, М.Я. Співак. – u 2019 07298; заявл. 01.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, Бюл. № 2.
 2. Пат. 139126 МПК (2019.01) А61К 6/00 А 61К 9/08 (2006.01) А61К 33/06 (2006.01) А61З 1/02 (2006.01). Спосіб усунення гіперестезії після вибілювання зубів / Е. В. Ніколішина, Т.О.Петрушанко, А. В. Марченко, І. Ю. Литовченко, Н. М. Іленко, І. А. Ніколішин ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2019 05390 ; заявл. 20.05.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.
 3. Пат. 139125 МПК (2019.01) А61К 6/00 А61К 9/08 (2006.01) А61К 33/06 (2006.01) А61Р 1/02 (2006.01). Спосіб ремінералізуючої терапії при флюорозі зубів / Е. В. Ніколішина, Т.О.Петрушанко, Н. М. Іленко, А. В. Марченко, І. Ю. Литовченко, І. А. Ніколішин ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2019 05388, заявл. 20.05.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.
 4. Пат 141478 МПК А61N 5/067 (2006.01). Спосіб світлолікування захворювань пародонта / О.П. Костиренко, В.Л. Мельник, В.К. Шевченко; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2019 10082; заявл. 30.09.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7.
 5. Пат. 142925 МПК (2020.01) А61К 6/00 А61К 31/00. Спосіб лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту / Т.О. Девʼяткіна, І.Ю. Литовченко, Т.О. Петрушанко, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, С.Ю. Чечотіна; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2019 10069, заявл. 30.09.2019;  опубл. 10.07.2020,  Бюл. 13.
 6. Пат. 143046 МПК (2020.01) А61К 6/00 А61С 17/00. Спосіб усунення гіперестезії на етапах препарування вітальних зубів / В.М. Дворник, Н.М. Іленко, Н.О. Рябушко, І.Ю. Попович, І.Ю. Литовченко, І.А. Ніколішин, А.В. Лемешко; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 00025, заявл. 02.01.2020;  опубл. 10.07.2020,  Бюл. 13.
 7. Пат. 143043 МПК (2020.01) А61К 6/00 А61К 33/00 А61К 35/02 (2015.01) А61К 36/00 А61Р 1/02 (2006.01) А61Р 31/00. Спосіб комплексного лікування пародонтозу / І.Ю. Литовченко, Т.О. Петрушанко, Т.О. Девʼяткіна, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, С.Ю. Чечотіна; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 00021, заявл. 02.01.2020; опубл. 10.07.2020, Бюл.13.
 8. Пат. 143146 МПК (2020.01) А61К 50/00 А61К 33/06 (2006.01) А61N 1/00 А61Р 1/02 (2006.01). Спосіб усунення гіперестезії при патологічному стиранні зубів / І.Ю. Попович, І.А. Ніколішин, І.Ю. Литовченко, Н.М. Іленко, Т.О. Девʼяткіна, С.Ю. Чечотіна; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 01134, заявл. 21.02.2020; опубл. 10.07.2020, Бюл.13.
 9. Пат. 143148 МПК (2020.01) А61К 31/00 А61Р 1/02 (2006.01). Спосіб лікування актинічного хейліту / Т.О. Девʼяткіна, О.В. Рибалов, С.Ю. Чечотіна, І.Ю. Литовченко, Е.В. Ніколішина, Н.М. Іленко, А.В. Марченко; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 01136, заявл. 21.02.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. 13.
 10. Пат. 145099 МПК (2020.01) A61K 9/08 (2006.01) A61K 33/06 (2006.01) A61K 31/00 A61K 9/06 (2006.01) A61P 1/02 (2006.01). Спосіб лікування гландулярного хейліту / О.В. Рибалов, Т.О. Дев'яткіна, І.Ю. Литовченко, М.Г. Скікевич, Е.В. Ніколішина, Н.М. Іленко, С.Ю. Чечотіна ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 02809, заявл. 12.05.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. 22.
 11. Пат. 145235 МПК (2020.01) A61K 6/00 A61K 31/00 A61P 1/02 (2006.01). Спосіб лікування метеорологічного хейліту / О.В. Рибалов, Т.О. Дев'яткіна, І.Ю. Литовченко, С.Ю. Чечотіна, Н.М. Іленко, А.В. Марченко ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 04156, заявл. 08.07.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. 22.

 

 

 


У 2020 році на кафедрі розроблено і впроваджено в практику охорони здоров’я 12 наукових досягнень, на які отримано нововведення:

1. Спосіб лікування дисбактеріозу порожнини роту при мікст-інфекції: реєстр № 236/6/19 / Т.О.Петрушанко, Е.В. Ніколішина, Н.М. Іленко, А.В. Марченко, І.Ю. Литовченко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 210‒211.

2. Спосіб лікування гінгівіту в ортодонтичних хворих: реєстр № 234/6/19 / І.Ю. Литовченко, Т.О.Петрушанко, Т.О. Девʼяткіна, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, С.Ю. Чечотіна // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 209.

3. Спосіб лікування хронічного кандидозного стоматиту: реєстр № 235/6/19 / І.Ю. Литовченко, Н.М. Іленко, Т.О. Петрушанко, Е.В. Ніколішина, А.В. Марченко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 209‒210.

4. Спосіб лікування десквамативного глоситу при патології шлунково-кишкового тракту: реєстр № 233/6/19 / І.Ю. Литовченко, Т.О. Петрушанко, Т.О. Девʼяткіна, Н.М. Іленко, Е.В.Ніколішина, А.В. Марченко, С.Ю. Чечотіна // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 208‒209.

5. Спосіб лікування атопічного хейліту: реєстр № 237/6/19 / Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина, Т.О.Петрушанко, І.Ю. Литовченко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 211.

6. Спосіб лікування виразково-некротичного гінгівіту: реєстр № 238/6/19 / І.Ю. Литовченко, І.Ю. Попович, Т.О. Петрушанко, Н.М. Іленко, Е.В. Ніколішина // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 211‒212.

7. Спосіб лікування періімплантного мукозиту: реєстр № 245/6/19 / М.О. Фаустова, О.О. Назарчук, Т.О. Петрушанко, Г.А. Лобань, М.М. Ананьєва, Я.О. Басараб // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 215‒216.

8. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту: реєстр № 248/6/19 / Т.О. Петрушанко, Т.М.Мошель, О.В. Ганчо // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С.217‒218.

9. Зубна щітка із звуковою вібрацією: реєстр № 250/6/19 / А.В. Зайцев, О.М. Бойченко, Н.В.Котелевська, А.К. Ніколішин // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 218‒219.

10. Спосіб консервативного лікування пульпіту: реєстр № 251/6/19 / Т.Д. Бублій О.П.Костиренко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С.219‒220.

11. Спосіб лікування пародонтиту у жінок з бактеріальним вагінозом: реєстр № 252/6/19 / Т.О.Петрушанко, Е.І. Крутікова, А.Д. Шульженко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 220.

12. Спосіб профілактики пародонтиту у жінок з бактеріальним вагінозом: реєстр № 253/6/19 / Т.О. Петрушанко, Е.І. Крутікова, А.Д. Шульженко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 220‒221.