27 вересня 2021 року ter_stom@umsa.edu.ua (0532) 56-12-37 Мапа сайту

 

 

Литовченко Ірина Юріївна

кандидат медичних наук, доцент

відповідальна за наукову роботу кафедри терапевтичної стоматології

Вагоме місце на кафедрі займає наукова робота. Загалом за 100 років існування кафедри її співробітники виконали і захистили 8 докторських та 68 кандидатських дисертацій.

На кафедрі виконані планові наукові дослідження за рядом наукових та науково-практичних тематик: «Диспансерне обслуговування дітей дошкільного віку, надання лікувально-профілактичної допомоги з метою їх оздоровлення»; «Набір», «Клінічне випробування препаратів «Копацил» і «Цитропак»; «Комплексне вивчення деяких механізмів розвитку флюорозу в експерименті і клініці», "Розробка ефективних засобів лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у людей, які отримали малі дози іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів навколишнього середовища внаслідок Чорнобильської аварії на фоні індивідуальних захворювань організму і без них", "Механізми пошкодження зубо-щелепної системи, резистентність організму і обгрунтування засобів профілактики, терапії і засобів реабілітації основних стоматологічних захворювань", “Патогенетичні підходи до методів лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження твердих тканин зубів, тканин ендодонта, пародонта та слизової оболонки порожнини рота” , «Удосконалення комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит», «Розробка нових підходів до діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату", «Механізми впливу хвороботворних факторів на стоматологічний статус осіб із соматичною патологією, шляхи їх корекції та блокування". 

На даний момент на кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна тема – «Розробка патогенетичної профілактики патологічних змін у порожнині рота осіб із внутрішніми хворобами» (2020-2024, керівник - проф. Петрушанко Т.О.).

За результатами наукових досліджень співробітники кафедри за період існування кафедри терапевтичної стоматології опублікували понад 1600 друкованих робіт у вітчизняних і закордонних провідних наукових фахових журналах та збірниках наукових праць; отримали більше 130 патентів, підготували, надрукували та впровадили у практичну діяльність лікарів-стоматологів понад 35 методичних рекомендацій, понад 40 нововведень, 45 інформаційних листів, вийшли з друку 6 підручників, 25 монографій.  За останні п’ять років надруковано 5 монографій, 12 навчальних посібників, 4 методичних рекомендації, 16 інформаційних листів, 15 нововведень та отримано 32 патенти на винаходи,16 свідоцтв на авторське право на твір.

Науковці кафедри протягом всього періоду існування кафедри приймають активну участь у роботі чисельних міжнародних з'їздів, конференцій країн СНД та далекого зарубіжжя, де зроблено понад 600 доповідей.

Успіхи кафедри в розробці проблем стоматології та навчанні студентів стали можливими завдяки цілеспрямованому комплексуванню із співробітниками інших вузів та кафедр академії. Це дало змогу на сучасному науковому і методичному рівні вивчати аспекти етіології, патогенезу деяких стоматологічних захворювань, розробити сучасні методи лікування і профілактики. Все це сприяє підвищенню якості підготовки молодих спеціалістів і покращенню лікувально-профілактичної допомоги населенню.