27 вересня 2021 року ter_stom@umsa.edu.ua (0532) 56-12-37 Мапа сайту

Іленко Наталія Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

відповідальна за навчально-виховну роботу кафедри терапевтичної стоматології

На кафедрі проводиться навчання студентів 4 та 5 курсів стоматологічного факультету, аспірантів та клінічних ординаторів. Для навчально-лікувального процесу кафедра має 4 клінічні зали на 25  робочих місць, фантомний клас на 14 робочих місць.

Проф Петрушанко Т.О. є співавтором Стандарту вищої освіти України підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем підготовки за спеціальністю «Стоматологія» (2019 р.), Гарантом освітньо-профісійної програми "Стоматологія". Співробітники кафедри тільки за останні 8 років стали авторами 7 навчальних програм.

На лекціях і практичних заняттях належна увага приділяється використанню сучасних технологій навчання, формуванню клінічного мислення, проведенню клінічних конференцій і ділових ігор, клінічних розглядів хворих, брейн-рингів, використанню комп'ютерного контролю знань. У власному комп'ютерному класі здійснюється початковий, поточний і підсумковий контролі знань студентів з усіх розділів терапевтичної стоматології. Фантомний клас кафедри дозволяє всім бажаючим студентам працювати систематично над вдосконаленням мануальних практичних навиків з терапевтичної стоматології та особливо з питань пародонтологічної допомоги.

Співробітники кафедри беруть активну участь у підготовці комплексних контрольних завдань та тестів для ліцензійного іспиту випускників стоматологічного факультету, а також для учасників республіканської студентської олімпіади за фахом «Стоматологія».

Досягнення колективу в навчально-методичній й організаційній роботі постійно висвітлюються на республіканських та інститутських методичних конференціях. На кафедральних нарадах обговорюються актуальні питання з методики викладання предмету, проводяться методичні семінари, показові відкриті лекції та практичні заняття.

Наказом МОЗ України № 317 від 9 листопада 1998 р. кафедра терапевтичної стоматології УМСА визначена опорною серед профільних кафедр України. На систематичних засіданнях опорної кафедри постійно розглядаються питання вдосконалення методики викладання різних розділів терапевтичної стоматології, впровадження сучасних технологій у навчальний процес, розробляються критерії оцінки знань студентів під час проведення іспитів та інші.

Останні 17 років традиційним став на кафедрі конкурс серед студентів на кращу практичну роботу по реставраційній стоматології, переможці якого підтверджують свої досягнення на аналогічних  щорічних всеукраїнських конкурсах у м. Львів, у м. Тернопіль. Кафедра останні 8 років є також базою проведення відбіркових етапів міжнародного конкурсу студентів на кращу реставраційну роботу зубів з використанням матеріалів «Dentsply Sirona».

ПІДРУЧНИКИ

Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічного факультету ВМНЗ IV рівня акредитації

Вінниця: Нова Книга, 2012. – 680 с.

Ніколішин А.К.

Ждан В.М.

Борисенко А.В.

Герелюк В.І.

Мащенко І.С.

Петрушанко Т.О.

Удод О.А.

Кіндій Д.Є.

Василенко В.П.

Іленко Н.М.

Литовченко І.Ю.

Марченко А.В.

Ніколішина Е.В.

Ступк О.П.

Аніщенко Р.І.

Новіков В.С.

Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник

Вінниця: Нова книга, 2014. ‒ 280 с.

[К.О. Бобкович,

Є.І. Дзісь,

В.М. Жебель, ...

Т.О. Петрушанко та ін.];

за ред. проф. Расіна М.С

Внутрішня медицина: підручник

Вінниця: Нова книга, 2015. ‒ 328 с.

[К.О. Бобкович,

Є.І. Дзісь,

В.М. Жебель, ...

Т.О. Петрушанко та ін. ];

за ред. вид. М.С. Расін

Навчальні посібники

Академічна історія хвороби з терапевтичної стоматології: Навчально-методичний посібник з грифом ЦМК МОЗ України, видання 2-е перероблене і доповнене

Полтава, 2012. – 67 с.

Д.Є. Кіндій,

Т.О. Петрушанко,

І.Ю. Литовченко

Вірусні інфекції, прояви в щелепно-лицевій ділянці, фармакотерапія та профілактика: Навчальний посібник з грифом ЦМК МОЗ України

Полтава, 2013. – 170 с.

Т.О. Петрушанко,

С.Ю. Чечотіна,

Т.Д. Бублій

Academic case history of therapeutic stomatology: Навчальний посібник з грифом ЦМК МОЗ України

Полтава, 2015. ‒ 60 с.

T.O. Petrushanko,

I.Y. Lytovchenko,

I.Y. Popovich

Збірник тестових завдань з терапевтичної стоматології «Модуль 4. Хвороби слизової оболонки порожнини рота»

Полтава, 2015. ‒ 115 с.

Т.О. Петрушанко,

Н.М. Іленко,

Н.В. Котелевська

Clinical practice on surgical stomatology: Навчальний посібник для іноземних студентів

Полтава, 2015. ‒ 110 с.

О.В. Рибалов,

Д.С. Аветіков,

О.С. Іваницька,

І.О. Іваницький,

В.М. Гаврильєв

Стоматологические аспекты аллергии: Учебное пособие для иностранцев

К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016. ‒ 104 с.

Т.А. Петрушанко,

Э.В. Николишина

Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу: Навчальний посібник

К.: «Центр учбової літератури», 2018. ‒ 288 с.

Т. О. Петрушанко,

А. К. Ніколішин,

Н. М. Іленко,

Е. В. Ніколішина,

І. О. Іваницький

Губи та їх захворювання: Навчальний посібник

Полтава, 2018. ‒ 135 с.

О.В. Рибалов,

Т.О. Петрушанко,

І.Ю. Литовченко

Застосування сучасних методів діагностики у практиці оральної хірургії: Начальний посібник

 

Полтава, 2018. ‒ 122 с.

Д.С. Аветіков,

М.Г. Скікевич,

К.П. Локес,

О.М. Бойченко

Клінічний практикум із терапевтичної стоматології: Навчальний посібник

К.: «Центр учбової літератури» , 2019. –  260 с.

Т.О. Петрушанко,

Л.Й. Островська,

Н.М. Іленко

Гіперчутливість зубів: Навчальний посібник

Полтава: Дивосвіт, 2019. – 108 с.

І.О. Іваницький,

О.С. Іваницька,

Т.О. Петрушанко

Diseases of the lips: Manual.

Poltava, 2019 - 276 p.

O.V. Rybalov

T.A. Petrushanko

I.Yu. Litovchenko

Yu.V. Sidash

Ендокринологія у стоматологічній прктиці: Навчальний посібник

Полтава, Видавець Говоров С.В., 2021. –  176 с.

А. К. Ніколішин,

Л.Є. Бобирьова

Endocrinology in dental practice

Poltava, Published by S.V. Hovorov, 2021. – 176 p.

A.K. Nilolishin

l. Ya. Bobyreva